ORALNO-KIRURŠKI POSEGI

Za informacije o oralno – kirurških posegih (EKSTRAKCIJA, APIKOTOMIJA, ODSTRANITEV MODROSTNIKA ,  VSTAVITEV IMPLANTATA,…) ,

in za navodila pacientom po posegih priporočam

stran ZMOKS: